Selasa, 19-Februari-2019
 
  Simple Management Information System
 (SMIS for Simple Application)
 
Slide Harian Staf UTM
(Aplikasi Web untuk Staf UTM merekodkan Kehadiran Harian - Tarikh dan Masa yang diambil adalah tarikh dan masa Server)
 
Sistem "USER ID" Berpusat
(Aplikasi Web untuk  Menukar Password SMIS  oleh Staf )
 
Senarai Kehadiran Program Khas
(Aplikasi Web untuk Pentadbir melihat senarai kehadiran program khas yang diadakan seperti Syarahan Perdana, Program Khas di DSI dan lain-lain)
 
 
  Cuti Dan Perakam Waktu
  (Aplikasi Web untuk Sistem Cuti , Sistem Perakam Waktu Berkomputer dan Sistem Keluar Pejabat )
 
Pelekat Kenderaan
(Aplikasi Web untuk menyemak maklumat Pelekat Kenderaan  oleh Pengawal Keselamatan)
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Skudai, Johor Darul Takzim, Malaysia.